SONY

SEL24F28G - PXW-FX9 |Thông tin tương thích

PXW-FX9