SONY

SEL28F20 - ILCE-1 |Informacje o zgodności

ILCE-1

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • Maksymalna szybkość, z jaką można śledzić z użyciem AF przy zdjęciach seryjnych, wynosi 15 klatek na sekundę.