SONY

SEL28F20 - ILCE-7 |Informacje o zgodności

ILCE-7

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • Funkcja szybkiego hybrydowego AF jest dostępna w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania.
  • Kiedy zamontowany jest dedykowany konwerter typu ultra-wide (SEL075UWC), w Exif zapisywana jest nazwa obiektywu „FE 21mm F2.8”. Kiedy zamontowany jest dedykowany konwerter typu fisheye (SEL057FEC), w Exif zapisywana jest nazwa obiektywu „FE 16mm F3.5 Fisheye”.