SONY

SEL28F20 - ILCE-7M2 |Informacje o zgodności

ILCE-7M2

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • Kiedy zamontowany jest dedykowany konwerter typu ultra-wide (SEL075UWC), w Exif zapisywana jest nazwa obiektywu „FE 21mm F2.8”. Kiedy zamontowany jest dedykowany konwerter typu fisheye (SEL057FEC), w Exif zapisywana jest nazwa obiektywu „FE 16mm F3.5 Fisheye”.