SONY

SEL28F20 - ILCE-7RM4A |Informacje o zgodności

ILCE-7RM4A

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].