SONY

SEL28F20 - ILCE-7S |Informacje o zgodności

ILCE-7S

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • Podczas ostrzenia zmiana kąta widzenia może być większa niż w przypadku innych modeli. Zmiana kąta widzenia może być bardziej widoczna po wybraniu trybu ustawiania ostrości Continuous AF [Ciągły AF] (AF-C) (łącznie z ustawieniem Sports Action [Sport] funkcji Scene Selection [Wybór scen]). Nie ma to wpływu na zapisane obrazy.
  • Kiedy zamontowany jest dedykowany konwerter typu ultra-wide (SEL075UWC), w Exif zapisywana jest nazwa obiektywu „FE 21mm F2.8”. Kiedy zamontowany jest dedykowany konwerter typu fisheye (SEL057FEC), w Exif zapisywana jest nazwa obiektywu „FE 16mm F3.5 Fisheye”.