SONY

SEL28F20 - ILME-FX6 |Informacje o zgodności

ILME-FX6

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].