SONY

SEL35F14Z - ILCE-7 |Informacje o zgodności

ILCE-7

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Funkcja szybkiego hybrydowego AF jest dostępna w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania.
  • W przypadku przełączenia pierścienia przysłony z pozycji trybu automatycznej regulacji przysłony do pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony ekran (wyświetlacza LCD / wizjera) może przez krótką chwilę migotać, a dla punktu ustawiania ostrości mogą zostać przywrócone ustawienia fabryczne. Te problemy zostaną naprawione w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania systemowego aparatu.
  • W przypadku przestawienia pierścienia przysłony do pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony informacje Lens Model [Model obiektywu] oraz Max Aperture Value [Maksymalna wartość przysłony] w danych Exif są rejestrowane niepoprawnie. Zostanie to naprawione w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania systemowego aparatu.
  • W przypadku gdy dla opcji Exposure step [Skok ekspozycji] aparatu wybrano ustawienie 0,5, a pierścień przysłony ustawiony jest na wartość 0,3, wartości wyświetlane na ekranie (wyświetlacza LCD / wizjera) i dane Exif są rejestrowane zgodnie z ustawieniem 0,5 i mogą być różne od rzeczywistej wartości przysłony.
  • Gdy pierścień przysłony jest ustawiony w pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony, dla wartości przysłony ustawiana jest wartość wybrana na pierścieniu przysłony, niezależnie od wybranego trybu ekspozycji. W przypadku oprogramowania systemowego aparatu w wersji 1.02 lub nowszej wartość przysłony jest ustawiana automatycznie, z wyłączeniem (standardowo) trybów ekspozycji A i M.
  • W przypadku przełączenia pierścienia przysłony z pozycji trybu automatycznej regulacji przysłony do pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony podczas nagrywania filmu nagrywanie zostanie przerwane. Zostanie to naprawione w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania systemowego aparatu.
  • W przypadku przekręcenia pierścienia przysłony czas do włączenia funkcji Power Save [Tryb oszczędny] nie ulegnie przedłużeniu. Zostanie to naprawione w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania systemowego aparatu.
  • Wartość przysłony nie jest prawidłowo rejestrowana w przypadku rejestracji ustawień za pomocą funkcji Memory [Pamięć].