SONY

SEL35F14Z - ILCE-7S |Informacje o zgodności

ILCE-7S

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Podczas ostrzenia zmiana kąta widzenia może być większa niż w przypadku innych modeli. Zmiana kąta widzenia może być bardziej widoczna po wybraniu trybu ustawiania ostrości Continuous AF [Ciągły AF] (AF-C) (łącznie z ustawieniem Sports Action [Sport] funkcji Scene Selection [Wybór scen]). Nie ma to wpływu na zapisane obrazy.
  • W przypadku gdy dla opcji Exposure step [Skok ekspozycji] aparatu wybrano ustawienie 0,5, a pierścień przysłony ustawiony jest na wartość 0,3, wartości wyświetlane na ekranie (wyświetlacza LCD / wizjera) i dane Exif są rejestrowane zgodnie z ustawieniem 0,5 i mogą być różne od rzeczywistej wartości przysłony.
  • Wartość przysłony nie jest prawidłowo rejestrowana w przypadku rejestracji ustawień za pomocą funkcji Memory [Pamięć].