SONY

SEL35F14Z - ILCE-7SM2 |Informacje o zgodności

ILCE-7SM2

  • Podczas ostrzenia zmiana kąta widzenia może być większa niż w przypadku innych modeli. Zmiana kąta widzenia może być bardziej widoczna po wybraniu trybu ustawiania ostrości Continuous AF [Ciągły AF] (AF-C) (łącznie z ustawieniem Sports Action [Sport] funkcji Scene Selection [Wybór scen]). Nie ma to wpływu na zapisane obrazy.