SONY

SEL35F14Z - NEX-FS700 |Informacje o zgodności

NEX-FS700

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Kiedy pierścień przysłony znajduje się w pozycji pomiędzy automatycznym a manualnym trybem przysłony, obraz na wyświetlaczu może być chwilowo zniekształcony lub pozycja ostrości może się zresetować. Z tej funkcji można korzystać po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego aparatu do wersji 2.1 lub nowszej (oprócz wersji 3.00).
  • Podczas nagrywania w trybie manualnym przysłony nazwa obiektywu Exif oraz maksymalna apertura obiektywu nie są nagrywane prawidłowo. Z tej funkcji można korzystać po uaktualnieniu oprogramowania systemu aparatu do wersji 2.1 lub nowszej (oprócz wersji 3.0
  • W trybie manualnym przysłony wartość przysłony jest wartością ustawianą za pomocą pierścienia przysłony, niezależnie od czasu ekspozycji. Z tej funkcji można korzystać po uaktualnieniu oprogramowania systemu aparatu do wersji 2.1 lub nowszej (oprócz wersj