SONY

ILCE-6000

SEL14TC

  • ความยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุดสำหรับชื่อเลนส์ Exif จะถูกแสดงในรายการด้วยค่าอัตราขยาย อย่างไรก็ตาม เมื่อค่ารูรับแสงคูณด้วยกำลังขยายเท่ากับ 10 หรือสูงกว่า ข้อมูลจะแสดงผลไม่ถูกต้อง ถ้าคุณอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบของกล้องเป็นเวอร์ชัน 3.10 หรือสูงกว่า ชื่อเลนส์จะถูกแสดงในรายการพร้อมกับชื่อ Teleconverter

SEL20TC

  • ความยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุดสำหรับชื่อเลนส์ Exif จะถูกแสดงในรายการด้วยค่าอัตราขยาย อย่างไรก็ตาม เมื่อค่ารูรับแสงคูณด้วยกำลังขยายเท่ากับ 10 หรือสูงกว่า ข้อมูลจะแสดงผลไม่ถูกต้อง ถ้าคุณอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบของกล้องเป็นเวอร์ชัน 3.10 หรือสูงกว่า ชื่อเลนส์จะถูกแสดงในรายการพร้อมกับชื่อ Teleconverter