SONY

SEL400F28GM - ILCE-7M3 |Thông tin tương thích

ILCE-7M3

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn