SONY

SEL400F28GM - ILCE-7RM4 |Thông tin tương thích

ILCE-7RM4

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn