SONY

SEL400F28GM - ILME-FX6 |Thông tin tương thích

ILME-FX6

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn