SONY

SEL400F28GM - PXW-FS7M2 |Thông tin tương thích

PXW-FS7M2

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn