SONY

SEL400F28GM - PXW-FX9 |Thông tin tương thích

PXW-FX9

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn