SONY

SEL50F25G - NEX-VG30 |Thông tin tương thích

NEX-VG30