SONY

SEL50M28 - ILCE-5100 |Informacje o zgodności

ILCE-5100

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Kiedy tryb AF ustawiony jest na opcję inną niż AF-C, a ruch przed ustawieniem ostrości jest znaczny, obraz po uzyskaniu ostrości może być nieprawidłowy. Prawidłowy obraz można uzyskać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku migawki do połowy lub skorzystanie z przycisku AEL.
  • W stanie czuwania w trybie filmowania następuje przełączenie obiektywu w tryb MF. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej zostanie włączony tryb AF.
  • W trybie ogniskowania nie można wybrać trybu AF-A. Detekcja fazy płaszczyzny ogniskowej AF nie jest obsługiwana. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej istnieje możliwość korzystania z trybu AF-A i detekcji fazy płaszczyzny ogniskowej AF.