SONY

SEL50M28 - ILCE-7 |Informacje o zgodności

ILCE-7

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Funkcja szybkiego hybrydowego AF jest dostępna w wersji 1.02 lub nowszej oprogramowania.
  • Z przycisku blokady ostrości można korzystać w przypadku wersji oprogramowania aparatu 1.02 lub nowszej.
  • Z przełącznika zakresu ostrości można korzystać w przypadku wersji oprogramowania aparatu 1.02 lub nowszej.
  • Kiedy tryb AF ustawiony jest na opcję inną niż AF-C, a ruch przed ustawieniem ostrości jest znaczny, obraz po uzyskaniu ostrości może być nieprawidłowy. Funkcja ta jest dostępna, jeśli w aparacie zainstalowana jest wersja oprogramowania 1.20 lub nowsza.
  • W stanie czuwania w trybie filmowania następuje przełączenie obiektywu w tryb MF. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej zostanie włączony tryb AF.
  • Detekcja fazy płaszczyzny ogniskowej AF nie jest obsługiwana. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej istnieje możliwość korzystania z trybu detekcji fazy płaszczyzny ogniskowej AF.