SONY

SEL50M28 - ILCE-7RM2 |Informacje o zgodności

ILCE-7RM2

  • W stanie czuwania w trybie filmowania następuje przełączenie obiektywu w tryb MF. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej zostanie włączony tryb AF.
  • W trybie ogniskowania nie można wybrać trybu AF-A. Detekcja fazy płaszczyzny ogniskowej AF nie jest obsługiwana. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej istnieje możliwość korzystania z trybu AF-A i detekcji fazy płaszczyzny ogniskowej AF.