SONY

SEL50M28 - ILCE-7S |Informacje o zgodności

ILCE-7S

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Kiedy tryb AF ustawiony jest na opcję inną niż AF-C, a ruch przed ustawieniem ostrości jest znaczny, obraz po uzyskaniu ostrości może być nieprawidłowy. Funkcja ta jest dostępna, jeśli w aparacie zainstalowana jest wersja oprogramowania 1.20 lub nowsza.
  • W stanie czuwania w trybie filmowania następuje przełączenie obiektywu w tryb MF. W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego aparatu do wersji 3.10 lub nowszej zostanie włączony tryb AF.