SONY

SEL50M28 - ILCE-QX1 |Informacje o zgodności

ILCE-QX1

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Kiedy tryb AF ustawiony jest na opcję inną niż AF-C, a ruch przed ustawieniem ostrości jest znaczny, obraz po uzyskaniu ostrości może być nieprawidłowy. Prawidłowy obraz można uzyskać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku migawki do połowy lub skorzystanie z przycisku AEL.
  • W trybie czuwania i podczas nagrywania filmu następuje przełączenie do trybu MF.