SONY

SEL50M28 - ILME-FX6 |Informacje o zgodności

ILME-FX6

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.