SONY

SEL50M28 - ILX-LR1 |Informacje o zgodności

ILX-LR1

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.