SONY

SEL50M28 - NEX-3 |Informacje o zgodności

NEX-3

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • Przesunięcie przełącznika trybu ustawiania ostrości w pozycję MF zmieni ustawienia trybu ustawiania ostrości, ale wyświetlany na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) tryb ustawiania ostrości nie zmieni się.
  • Przycisk utrzymania ostrości obiektywu nie działa.
  • Kiedy przełącznik trybu ustawienia ostrości jest ustawiony w pozycji MF, a z boku obudowy aparatu wybrany jest tryb AF, ustawiony będzie ręczny tryb ustawiania ostrości, ale nie będzie działała funkcja MF Assist [Wspomaganie MF]. (Funkcja AF również nie będzie działać.)
  • Nawet jeśli przełącznik zakresu ostrości ustawiony jest na najbliższą strefę, zakres ostrości podczas robienia zdjęć będzie taki sam, jak w zakresie pełnym
  • Kiedy tryb AF ustawiony jest na opcję inną niż AF-C, a ruch przed ustawieniem ostrości jest znaczny, obraz po uzyskaniu ostrości może być nieprawidłowy. Prawidłowy obraz można uzyskać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku migawki do połowy lub skorzystanie z przycisku AEL.
  • W trybie czuwania i podczas nagrywania filmu następuje przełączenie do trybu MF.