SONY

SEL50M28 - NEX-6 |Informacje o zgodności

NEX-6

  • Funkcja SteadyShot nie jest obsługiwana.
  • W przypadku używania oprogramowania aparatu w wersji 1.02 lub nowszej ogniskowa w danych Exif jest rejestrowana.
  • Przycisk utrzymania ostrości obiektywu nie działa.
  • Funkcja szybkiego hybrydowego AF jest dostępna w środkowym obszarze w wersji 1.03 lub nowszej oprogramowania.
  • Nawet jeśli przełącznik zakresu ostrości ustawiony jest na najbliższą strefę, zakres ostrości podczas robienia zdjęć będzie taki sam, jak w zakresie pełnym
  • Kiedy tryb AF ustawiony jest na opcję inną niż AF-C, a ruch przed ustawieniem ostrości jest znaczny, obraz po uzyskaniu ostrości może być nieprawidłowy. Prawidłowy obraz można uzyskać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku migawki do połowy lub skorzystanie z przycisku AEL.
  • W trybie czuwania i podczas nagrywania filmu następuje przełączenie do trybu MF.
  • Funkcja AF z detekcją fazy nie działa.