SONY

SEL70200G - ILCE-5000 |Kompatibilitetsinformation

ILCE-5000

  • Inställningen för optisk SteadyShot på objektivet sätter på/stänger av funktionen, men inställningen återspeglas inte på skärmvisningen (LCD-skärm/sökare) och registreras inte heller i EXIF-data.
  • Knappen "Focus hold" på objektivet fungerar inte.
  • När fokuslägesomkopplaren ställs in på MF är det inte möjligt att försöka återuppta AF-läget genom att trycka på den anpassade knappen för AF/MF-kontroll, även om fokusläget på skärmen (LCD-skärm/sökare) växlar till AF.