SONY

SEL70200G - NEX-5 |Kompatibilitetsinformation

NEX-5

  • Om du flyttar fokuslägesomkopplaren till MF-läget ändras fokuslägets inställning, men fokuslägets visning på skärmen (LCD-skärm/sökare) ändras inte.
  • Inställningen för optisk SteadyShot på objektivet sätter på/stänger av funktionen, men inställningen återspeglas inte på skärmvisningen (LCD-skärm/sökare) och registreras inte heller i EXIF-data.
  • Knappen "Focus hold" på objektivet fungerar inte.
  • När fokuslägesomkopplaren är inställd på MF medan AF har valts på själva kameran är fokusläget manuellt, men MF Assist fungerar inte. (AF fungerar inte heller.)