SONY

SEL70200G - NEX-VG10 |Kompatibilitetsinformation

NEX-VG10

  • Vinkeln på stativmonteringen måste justeras på lämpligt sätt för att det ska gå att sätta fast objektivet på videokamerans hölje.
  • Om du flyttar fokuslägesomkopplaren till MF-läget ändras fokuslägets inställning, men fokuslägets visning på skärmen (LCD-skärm/sökare) ändras inte.
  • Inställningen för optisk SteadyShot på objektivet sätter på/stänger av funktionen, men inställningen återspeglas inte på skärmvisningen (LCD-skärm/sökare) och registreras inte heller i EXIF-data.
  • Knappen "Focus hold" på objektivet fungerar inte.
  • När fokuslägesomkopplaren ställs in på MF och AF har valts på själva kameran, är fokusläget manuellt men fokusdistansen visas inte. (AF kommer inte heller att fungera.)