SONY

SEL70200GM - NEX-C3 |Kompatibilitetsinformation

NEX-C3

När ett objektiv är monterat direkt på kameran:

  • Om du flyttar fokuslägesomkopplaren till MF-läget ändras fokuslägets inställning, men fokuslägets visning på skärmen (LCD-skärm/sökare) ändras inte.
  • Inställningen för optisk SteadyShot på objektivet sätter på/stänger av funktionen, men inställningen återspeglas inte på skärmvisningen (LCD-skärm/sökare) och registreras inte heller i EXIF-data.
  • Knappen "Focus hold" på objektivet fungerar inte.
  • När fokuslägesomkopplaren är inställd på MF medan AF har valts på själva kameran är fokusläget manuellt, men MF Assist fungerar inte. (AF fungerar inte heller.)
  • Objektivnamn i Exif-data kommer inte att lagras på rätt sätt.

När en telekonverter används:

SEL14TC

  • Brännvidden och maximal bländare i Exif-objektivets namn anges med förstoringsvärden. Men när bländartalet som multipliceras med förstoringen är 10 eller högre visas det inte på rätt sätt.

SEL20TC

  • Brännvidden och maximal bländare i Exif-objektivets namn anges med förstoringsvärden. Men när bländartalet som multipliceras med förstoringen är 10 eller högre visas det inte på rätt sätt.