SONY

SEL70200GM2 - NEX-7 |Informacje o zgodności

NEX-7

W przypadku korzystania z obiektywu zamontowanego bezpośrednio na aparacie:

 • W przypadku, kiedy przełącznik trybu ustawiania ostrości jest w pozycji MF, nie można wstępnie wznowić trybu AF, naciskając przycisk AF/MF, choć na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) tryb ustawiania ostrości przełączy się na wartość AF.
 • Ustawienie optycznej stabilizacji obrazu SteadyShot w obiektywie włączy lub wyłączy funkcję, ale zmiana nie będzie widoczna na ekranie (wyświetlacza LCD/wizjera) i nie zostanie ona zapisana w danych EXIF.
 • Przycisk utrzymania ostrości obiektywu nie działa.
 • W przypadku przełączenia pierścienia przysłony z pozycji trybu automatycznej regulacji przysłony do pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony ekran (wyświetlacza LCD / wizjera) może przez krótką chwilę migotać, a dla punktu ustawiania ostrości mogą zostać przywrócone ustawienia fabryczne.
 • W przypadku przestawienia pierścienia przysłony do pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony informacje Lens Model [Model obiektywu] oraz Max Aperture Value [Maksymalna wartość przysłony] w danych Exif są rejestrowane niepoprawnie.
 • Gdy pierścień przysłony jest ustawiony w pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony, dla wartości przysłony ustawiana jest wartość wybrana na pierścieniu przysłony, niezależnie od wybranego trybu ekspozycji.
 • W przypadku przełączenia pierścienia przysłony z pozycji trybu automatycznej regulacji przysłony do pozycji trybu ręcznej regulacji przysłony podczas nagrywania filmu nagrywanie zostanie przerwane.
 • W przypadku przekręcenia pierścienia przysłony czas do włączenia funkcji Power Save [Tryb oszczędny] nie ulegnie przedłużeniu.
 • Nazwy Exif obiektywów nie będą poprawnie nagrywane.

W przypadku korzystania z telekonwertera:

SEL14TC

 • Ogniskowa i maksymalny otwór przysłony w nazwie obiektywu w danych Exif będą podane w formie wartości powiększenia. Jeśli jednak wartości przysłony pomnożone przez powiększenie wyniosą 10 lub więcej, nie będą wyświetlane poprawnie.

SEL20TC

 • Ogniskowa i maksymalny otwór przysłony w nazwie obiektywu w danych Exif będą podane w formie wartości powiększenia. Jeśli jednak wartości przysłony pomnożone przez powiększenie wyniosą 10 lub więcej, nie będą wyświetlane poprawnie.