SONY

SELP28135G - NEX-VG10 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-VG10

  • Stativmonteringsvinklen skal justeres, så den passer til montering af objektiv på kamerahus.
  • Optisk SteadyShot-indstilling på objektivet aktiverer/deaktiverer funktionen, men indstillingen vises ikke på skærmvisningen (LCD-skærm/søger), og optages heller ikke i EXIF-data.
  • Når fokuseringsringen skubbes til FULL MF, ændres indstillingen for fokustilstand, men fokustilstanden på skærmbilledet (LCD-skærm/søger) ændres ikke.
  • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
  • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.