SONY

ตัวเลือกเลนส์

โปรดค้นหาเลนส์ที่ดีที่สุดสำหรับภาพที่คุณต้องการถ่ายด้วยเลนส์ α ของคุณ คุณสามารถเลือกเลนส์ที่เหมาะกับภาพและเปรียบเทียบฟังก์ชันได้ด้วยตัวเลือกเลนส์

กล้องที่ถ่ายภาพ
ILCE-1
α1
(ILCE-1)
    จำนวนเลนส์ที่ใช้งานได้

    เลือกภาพที่คุณต้องการถ่าย

    pagetop