DSC-QX10 : Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để cấu hình camera

  • Tiếng bíp của thiết bị được kết nối
  • Định dạng
  • Xem lại ảnh
  • Tùy chọn lưu
  • Đường lưới
  • Chế độ gương

Return to Top