DSC-QX10 : Cài đặt chụp ảnh

 • Thay đổi chế độ phơi sáng
 • Cân bằng trắng
 • Chụp tự động kiểu hẹn giờ
 • Nhấn Nút chụp
 • Kích cỡ ảnh tĩnh
 • Chạm AF
 • Kích cỡ ảnh xem lại
 • Thông tin vị trí
 • Zoom
 • Bù trừ phơi sáng
 • Độ nhạy sáng ISO

Return to Top