ILCE-7M2 : Xóa ảnh

 • Ta bort bilder från kameran via smartphone

  Sử dụng màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc này.

  Đối với Android

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức xóa sau đây:

  - Xóa một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần xóa → ở góc trên bên phải → [Xóa]

  - Xóa nhiều ảnh
  Chọn ngày → ở góc trên bên phải → [Chọn mục để xóa] → Chọn ảnh cần xóa → Biểu tượng (Xóa)

  - Xóa theo ngày
  Chọn ở góc trên bên phải → [Chọn mục để xóa] → Chọn ngày → Biểu tượng (Xóa)

  Đối với iPhone/iPad

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức sao chép sau đây:

  - Sao chép một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần xóa → Biểu tượng (Xóa)

  - Sao chép nhiều ảnh
  Chọn ngày → Biểu tượng (Xóa) → Chọn ảnh cần xóa → [Xóa]

  - Sao chép theo ngày
  Chọn biểu tượng (Xóa) → Chọn ngày → [Xóa]

  * Cần Điều khiển từ xa thông minh mới nhất.
  > PlayMemories Camera Apps

  * Hỗ trợ định dạng tệp RAW

  * AVCHD Unsupported

Return to Top