ILCE-7M3 : Cài đặt quay phim

 • Chuyển đổi chế độ quay phim

  * Không thể dùng điện thoại thông minh để thay đổi Chế độ Chụp (chuyển giữa ảnh tĩnh/phim, v.v.). Hãy dùng vòng xoay điều khiển chế độ trên máy ảnh để làm việc này.

 • Cân bằng trắng
 • Chế độ ghi
 • Định dạng phim
 • Zoom

  * Tính năng này được bật khi gắn ống kính zoom điện.

 • Giá trị khẩu độ
 • Bù trừ phơi sáng
 • Độ nhạy sáng ISO
 • Tốc độ màn trập

Return to Top