Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit)

Komputer z systemem Windows

  System operacyjny:

   Windows® 8.1*1/Windows® 10*1

   *1 Tylko 64-bitowy

  Ekran:

   Co najmniej 1 440 × 900 punktów


Komputer z systemem Mac

  System operacyjny:

   macOS 10.14-10.15, macOS 11

  Ekran:

   Co najmniej 1 280 × 800 punktów


IPTC Metadata Preset

Komputer z systemem Windows

  System operacyjny:

   Windows® 8.1*1/Windows® 10*1

   *1 Tylko 64-bitowy

  Ekran:

   Co najmniej 1 280 × 720 punktów


Komputer z systemem Mac

  System operacyjny:

   macOS 10.14-10.15, macOS 11

  Ekran:

   Co najmniej 1 280 × 720 punktów


PlayMemories Home / Action Cam Movie Creator

Komputer z systemem Windows

  System operacyjny:

   Windows® 8.1/Windows® 10

  Ekran:

   Co najmniej 1 024 × 768 punktów


Komputer z systemem Mac

  System operacyjny:

   OS X v10.10–10.11 / macOS 10.12–10.13

  Ekran:

   Co najmniej 1 024 × 768 punktów


Uwaga

 • Upewnij się, że system operacyjny i wszystkie sterowniki są aktualne.
 • Firma Sony nie gwarantuje prawidłowego działania we wszystkich środowiskach systemowych.
 • Oprócz wymagań wymienionych powyżej muszą być spełnione wymagania systemowe związane z używanym systemem operacyjnym.
 • Programy działające w tle mogą wpływać na wydajność oprogramowania.
 • Niektóre filmy mogą nie odtwarzać się płynnie nawet w środowisku systemowym, które gwarantuje działanie oprogramowania. Nie wpływa to na jakość filmów importowanych do komputera lub zapisywanych na dyskach.
 • Podłącz zasilacz sieciowy, jeżeli korzystasz z laptopa.
  Funkcja oszczędzania energii może zakłócić działanie urządzenia.
 • Po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia może wystąpić problem z przywróceniem komunikacji.
 • Filmy XAVC S mogą nie odtwarzać się płynnie w przypadku systemu operacyjnego Mac OS X.

Znaki towarowe

 • Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 • Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • AVCHD, logo AVCHD, AVCHD Progressive oraz logo AVCHD Progressive są znakami towarowymi firmy Panasonic Corporation oraz Sony Group Corporation.
 • XAVC S oraz logo XAVC S są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation.