การแก้ไขซอฟต์แวร์สำหรับวีดีโอ 4K/HD

หากต้องการแก้ไขวิดีโอ 4K หรือ HD ให้ใช้ Catalyst Browse (เวอร์ชันฟรี) หรือ Catalyst Prepare (เวอร์ชันชำระเงิน)