Hiệu chỉnh phần mềm dành cho video 4K/HD

Lần cập nhật mới nhất: Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Nhà sản xuất Phần mềm Phiên bản tương thích (hoặc cao hơn) OS XAVC S
Nhập dữ liệu Lưu
Để nhập các tập tin XAVC S vào máy tính Để chỉnh sửa và lưu các tập tin XAVC S
4K HD 4K HD
Sony PlayMemories Home 5.2 Windows check check check*1 check*1
3.2 Mac check check
Sony Creative Software Vegas Pro Edit 13 Windows check check check check
Movie Studio Platinum 13 Windows check check check check
Catalyst Browse 2.1 Windows/Mac check check check check
Catalyst Prepare 2015.1 Windows/Mac check check check check
Catalyst Edit 2015.1 Windows/Mac check check check check
Adobe Premiere Pro CC 9.0 Windows/Mac check check
Premiere Elements 13 Windows/Mac check check check check
Apple Final Cut Pro X 10.2.3 Mac check check
iMovie 10.0.7 Mac check check
COREL VideoStudio Pro X X8 Windows check check check check
Pinnacle Studio
Ultimate
19 Windows check check check check
CyberLink PowerDirector 13 Windows check check check check
Grass Valley EDIUS Pro 7.2 Windows check check check*1*2 check*1*2
*1
Các tập tin XAVC S đã lưu có thể phát lại trên máy bằng cách xuất ra máy hoặc thẻ nhớ sử dụng phiên bản Windows của phần mềm PlayMemories Home. Tham khảo <Tại đây> để biết thêm chi tiết.
*2
Không đảm bảo việc vận hành trong tất cả kết hợp của mọi phiên bản và cài đặt. Liên hệ với nhà sản xuất phần mềm về việc phát lại các tập tin đã xuất trên máy. Nếu bạn chỉ sử dụng phần mềm PlayMemories Home để chỉnh sửa các tập tin và không thể xuất các tập tin này ra chính xác, vui lòng liên hệ với Sony.
  • Vui lòng lưu ý rằng những thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
  • Tất cả các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
  • Một số phần mềm trên trang này có thể không sẵn có trên thị trường tại khu vực của bạn.
  • Vui lòng tham khảo mục hỗ trợ trực tuyến dành cho phần mềm hoặc liên hệ với nhà sản xuất phần mềm để biết thêm về thông tin chi tiết hoặc cách sử dụng.