ILCE-9 / ILCE-7RM3 / ILCE-7RM3A / ILCE-7M3

Jak dostosować aparat

Jak dostosować aparat

Dostosowywanie aparatów ILCE-9, ILCE-7RM3, ILCE-7RM3A i ILCE-7M3 do indywidualnych potrzeb ułatwiają różne funkcje, jak przyciski własne czy funkcja przywołania pamięci. Pozwalają one zmieniać działanie poszczególnych przycisków zgodnie z własnymi preferencjami. Ta strona zawiera przykłady dostosowywania aparatu do różnych warunków wykonywania zdjęć, ze szczególnym uwzględnieniem przycisków własnych.

Szybkie zmienianie ustawień aparatu w zależności od warunków wykonywania zdjęć

Pamięć / Przywołanie pamięci

Ustawienia aparatu można zapisać w pamięci, a później przywrócić je pokrętłem trybu. Zamiast używać pokrętła trybu, zapisane ustawienia można także natychmiast przywołać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.

Pokrętło trybu Do pokrętła trybu można przypisać trzy ustawienia (dwa ustawienia w modelu α7 III). Cztery kolejne ustawienia można zapisać na karcie pamięci.

Szybkie przywoływanie często używanych funkcji

Funkcje można przywoływać na trzy sposoby: za pomocą przycisków własnych, menu funkcji i Mojego menu.

Przyciski własne

Dostosowywane przyciski

Zaleca się, by często używane funkcje były przypisane do przycisków własnych, ponieważ naciśnięcie takiego przycisku jest najszybszym sposobem na przywołanie żądanej funkcji. Funkcję przycisków własnych może pełnić 11 przycisków*.

*Jeśli obiektyw jest wyposażony w przycisk blokady ostrości.

Menu funkcji

Menu funkcji

Naciskając przycisk Fn (funkcji), można wyświetlić u dołu monitora do 12 funkcji. Dzięki temu możliwy jest szybszy dostęp do często używanych funkcji, które nie zostały przypisane do przycisków własnych.

Moje menu

Moje menu1

Często używane funkcje, które nie znalazły się w menu funkcji, można dodać do Mojego menu. Umieszczając i porządkując potrzebne elementy w Moim menu, można wybrać je szybciej niż z głównego MENU.

Inne

Oprócz powyższych funkcji w opanowaniu posługiwania się aparatem pomagają funkcje wymienione poniżej.

  • [Rej. obszaru AF] (Funkcja rejestracji obszaru AF): po naciśnięciu przycisku własnego ramka ostrości natychmiast przemieszcza się do uprzednio zdefiniowanego położenia.
  • [Prz.pi./po.obs.AF] (Przełącz pionowy i poziomy obszar AF): zmienia rodzaj obszaru ostrości i położenie ramki ostrości zależnie od orientacji aparatu (poziomej/pionowej).
  • * Obrazy przedstawiające monitor nie są zrzutami ekranu, tylko symulacjami.
Page top