AF priorytet oczu

Na czym polega funkcja „AF priorytet oczu”?

W fotografii portretowej ustawienie ostrości dokładnie na oczach fotografowanej osoby jest bardzo istotne. Z uwagi na wsparcie realizacji tego celu, aparaty Sony α wyposażono w funkcję AF priorytet oczu. Ostrość na oczach fotografowanej osoby można ustawić naciskając przycisk z przypisaną funkcją.

Konfiguracja

α5100

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 5 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie działa po ustawieniu trybu ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α6000

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 6 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie działa po ustawieniu trybu ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α6300

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 7 → [Prz. Własne(Nagr.)] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i nieruchomym obiekcie.
 • Ramka wokół oczu jest wyświetlana w sposób ciągły przy wciśniętym przycisku i ustawionym trybie ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α6500

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) 8/9 → [Prz. Własne(Nagr.)] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i nieruchomym obiekcie.
 • Ramka wokół oczu jest wyświetlana w sposób ciągły przy wciśniętym przycisku i ustawionym trybie ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7 (ILCE-7)

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 6 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie działa po ustawieniu trybu ostrości Ciągły AF (AF-C).
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7R (ILCE-7R)

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 6 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie działa po ustawieniu trybu ostrości Ciągły AF (AF-C).
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7S (ILCE-7S)

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 6 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie działa po ustawieniu trybu ostrości Ciągły AF (AF-C).
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7II (ILCE-7M2)

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 6 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie działa po ustawieniu trybu ostrości Ciągły AF (AF-C).
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7RII (ILCE-7RM2)

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 7 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i nieruchomym obiekcie.
 • Ramka wokół oczu jest wyświetlana w sposób ciągły przy wciśniętym przycisku i ustawionym trybie ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7SII (ILCE-7SM2)

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 6 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S).
 • Ramka wokół oczu jest wyświetlana w sposób ciągły przy wciśniętym przycisku i ustawionym trybie ostrości Ciągły AF (AF-C).
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7III (ILCE-7M3)

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) 8/9 → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i nieruchomym obiekcie.
 • Ramka wokół oczu jest wyświetlana w sposób ciągły przy wciśniętym przycisku i ustawionym trybie ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Jeśli aparat ustawia ostrość na każdych oczach przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Ust. prio. tw. w AF] i przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S), chwilowo wokół oczu pojawi się zielona ramka niezależnie od ustawienia funkcji AF priorytet oczu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α7RIII (ILCE-7RM3)

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) 8/9 → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i nieruchomym obiekcie.
 • Ramka wokół oczu jest wyświetlana w sposób ciągły przy wciśniętym przycisku i ustawionym trybie ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Jeśli aparat ustawia ostrość na każdych oczach przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Ust. prio. tw. w AF] i przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S), chwilowo wokół oczu pojawi się zielona ramka niezależnie od ustawienia funkcji AF priorytet oczu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α77II (ILCA-77M2)

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) 6 → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie działa po ustawieniu trybu ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

α99II (ILCA-99M2)

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) 8/9 → [Prz. Własne(Nagr.)] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.
 • Ramka wokół oczu znika po pewnym okresie czasu przy ustawionym trybie ostrości Pojedynczy AF (AF-S) lub przy ustawionym trybie Automatyczny AF (AF-A) i nieruchomym obiekcie.
 • Ramka wokół oczu jest wyświetlana w sposób ciągły przy wciśniętym przycisku i ustawionym trybie ostrości Ciągły AF (AF-C) lub przy trybie Automatyczny AF (AF-A) i obiekcie w ruchu.
 • Szczegółowe informacje w „Przewodnik pomocniczy”.

Uwagi

 • Nie można korzystać z funkcji AF priorytet oczu, gdy obiekt w kadrze jest zbyt duży lub zbyt mały.

  Przykład zbyt małego obiektu

  Przykład zbyt dużego obiektu

 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy dana osoba jest w cieniu.
  • Gdy dana osoba jest poza obszarem ostrości.
  • Gdy dana osoba za bardzo się rusza.
Back to TOP