Imaging Edge Desktop

Aplikacja komputerowa, która poprawia jakość i wydajność prac produkcyjnych

Pobierz Funkcje/dane techniczne Obsługiwane urządzenia Sposób użycia FAQ

Czym jest aplikacja Imaging Edge Desktop?

Imaging Edge Desktop to aplikacja komputerowa, która łączy w jedno trzy funkcje usługi Imaging Edge (Remote, Viewer i Edit). Z poziomu ekranu głównego można wykonywać takie operacje jak uruchamianie poszczególnych funkcji i ich aktualizowanie, logowanie do swojego konta oraz sprawdzanie powiadomień.

Klienci korzystający z systemu macOS 11.0

Aplikacja Imaging Edge Desktop nie jest obecnie obsługiwana przez system macOS 11.0.

Aktualizacje

 • 2020-10-20
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit) 3.0.01.
  - Jeśli aplikacja Imaging Edge Desktop jest już zainstalowana, uruchom ją i kliknij [Aktualizuj].
  • Poprawiono kwestię nieprawidłowej jasności po zmianie na konkretny Twórczy wygląd z użyciem aplikacji Edit.
  • Naprawiono inne problemy.
 • 2020-7-29
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit) 3.0.
  • Do opcji Edit dodano zakres jasności, zanikania i ostrości.
  • Dodano obsługę ILCE-7SM3. Nie można wyświetlać ani edytować obrazów HEIF.
  • (Dodano 2020-9-14) Do konwersji plików HEIF na format JPEG lub TIFF należy używać aplikacji HEIF Converter. HEIF Converter
 • 2020-5-20
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit) 2.1.00 (Mac).
  • Dodano wsparcie dla macOS 10.15.
  • Dodano wsparcie dla prostego tworzenia filmów poklatkowych na macOS 10.15.
 • 2020-4-9
 • 2020-3-10
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge Desktop 1.0.01 (Mac).
  • Usunięto niektóre problemy.
 • 2019-12-18
 • 2019-11-27
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 2.0.02 (Mac).
  • Usunięto niektóre problemy.
 • 2019-10-7
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 2.0.01.
  • Usunięto niektóre problemy.
 • 2019-8-7
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 2.0.00.
  • Wyższa jakość obrazu po obróbce zdjęć w formacie RAW.
  • Obsługa danych RAW z ILCE-7RM4.*
  • Większa wydajność obróbki RAW i zdalnego fotografowania.
  • Obsługa zdalnego fotografowania przy użyciu połączeń Wi-Fi.

  * W razie korzystania z danych RAW z ILCE-7RM4 należy zaktualizować programy do najnowszych wersji.

 • 2019-1-30
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 1.4.00.
  • Obsługa tworzenia Filmów poklatkowych. (Viewer)
  • Obsługa opcji Wyświetlanie porównania i funkcji Kolekcja. Wybieranie zdjęć jest bardziej wydajne. (Viewer)
  • Obsługa automatycznych aktualizacji opcji Wyświetl funkcję Nakładki. Można wykorzystać to do tworzenia filmów poklatkowych. (Remote)
  • Poprawiona stabilność. (Remote/Viewer/Edit)
 • 2018-10-10
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 1.3.01.
  • Poprawiono stabilność.

  * Osoby używające produktów, które otrzymały aktualizacje oprogramowania systemowego po 10 października 2018 r. lub te, które otrzymają aktualizację w przyszłości będą potrzebowały aplikacji Imaging Edge (Remote / Viewer / Edit) 1.3.01 lub w nowszej wersji.

 • 2018-7-12
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 1.3.00.
  • Poprawiono stabilność.
 • 2018-5-8
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 1.2.00.
  • Czas między zdjęciami 0,5 s dodano do ustawień zdjęć wielokrotnych z przesunięciem piksela.

  * Ten model (ILCE-7RM3) wymaga aktualizacji oprogramowania systemowego (do wersji 1.10 lub nowszej).

  • Poprawiono stabilność.
 • 2018-2-27
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 1.1.00.
  • O ok. 10% wyższa szybkość transmisji danych w przypadku zdalnego fotografowania z komputera.
  • O ok. 65% szybsza reakcja w przypadku dostosowywania obrazów RAW.
  • Poprawiono niezawodność podczas używania dysku sieciowego.
  • Udoskonalone obsługa, wykrywanie orientacji (pion/poziom) podczas zdalnego robienia zdjęć, specyfikacja czasu ekspozycji dla fotografowania z lampą, funkcja filtrowania obrazów itd.

  *1 Szybkość transmisji mierzono dla wielu obrazów i przy użyciu α7R III, SuperSpeed USB (USB 3.1 1 gen.), a także nieskompresowanych obrazów RAW (L: 7952 x 5304)+JPEG Extra fine.

  *2 Pomiar z zastosowaniem: CPU Intel® Core™ i7-6700 Processor 3.40GHz, 8 GB pamięci, OS Windows® 7 Professional, a także nieskompresowanych obrazów RAW (α7R III, L: 7952 x 5304)

 • 2017-12-14
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 1.0.01.
  • Usunięto problem czarnej plamy pojawiającej się na środku obrazu podczas przetwarzania pliku RAW.
  • Rozwiązano problem nieuwzględniania w pliku JPEG daty i godziny wykonania, gdy plik JPEG jest wynikiem przetwarzania pliku RAW zarejestrowanego przy użyciu urządzeń ILCE-9 lub ILCE-7RM3.
  • Usunięto problem linii pojawiających się w określonych warunkach na obrazach wygenerowanych na podstawie pliku RAW.
  • Naprawiono inne problemy.

  * Aktualizacja spowoduje zresetowanie ustawień [Zarządzanie kolorami (profil monitora)] i [Zapisz miejsce docelowe folderu oraz powiązany program zewnętrzny w obszarze „Remote”] określonych w wersji 1.0.00. Po aktualizacji należy ponownie wybrać ustawienia. (Tylko system Windows®)

 • 2017-11-16
  Została wypuszczona wersja Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 1.0.00.

Pobieranie i instalacja

 1. Z witryny pobierania pobierz plik exe lub dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
  W przypadku systemu Windows: Aplikacja Imaging Edge Desktop zostanie zainstalowana na komputerze i automatycznie zostanie uruchomiony ekran główny.
  W przypadku systemu Mac: Zostanie otwarty folder zawierający plik „ied_x_x_xx.pkg”. Kliknij dwukrotnie plik „ied_x_x_xx.pkg”, aby zainstalować aplikację Imaging Edge Desktop. Po zainstalowaniu uruchom ją, wybierając (Imaging Edge Desktop) z folderu aplikacji.

Jeśli na ekranie głównym pojawi się przycisk [Pobierz]

Funkcja Remote/Viewer/Edit jeszcze nie została zainstalowana na komputerze.

 1. Kliknij [Pobierz].
  Funkcja Remote/Viewer/Edit zostanie pobrana. Zostanie pobrany tylko jeden plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik (exe lub „IE_INST.pkg”).

Jeśli na ekranie głównym pojawi się przycisk [Aktualizuj]

Funkcja Remote/Viewer/Edit jest już zainstalowana i dostępna jest aktualizacja.

 1. Kliknij [Aktualizuj].
  Zostanie pobrany plik aktualizacyjny funkcji Remote/Viewer/Edit. Zostanie pobrany tylko jeden plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik (exe lub „IE_INST.pkg”).

Jeśli na ekranie głównym nie pojawi się ani przycisk [Pobierz], ani przycisk [Aktualizuj]

Zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit). Korzystaj z niej bez żadnych zmian.