Creators' Cloud

Gebruiksaanwijzing

Met deze applicatie kunt u IPTC-metadata* aanmaken en deze exporteren naar een geheugenkaart.

Door de geëxporteerde informatie te registreren in uw camera, kunt u IPTC-metadata toepassen op beelden wanneer deze worden opgenomen.

* IPTC-metadata bestaat uit metadata-kenmerken van digitale beelden, zoals gestandaardiseerd door de IPTC (International Press Telecommunications Council).
[IPTC Photo Metadata Standard : Copyright IPTC]
Dit softwareprogramma maakt tevens gebruik van enkele metadata die niet worden gedefinieerd in de IPTC-standaard.

Overzicht van bedieningen

In IPTC Metadata Preset werkt u met de IPTC-metadata in het XMP-formaat. U kunt deze informatie invoeren, opslaan in een bestand, laden vanuit een bestaand bestand, en exporteren naar een geheugenkaart.

De bedieningen voor het registreren van IPTC-metadata in een camera en het instellen of beelden ermee moeten worden getagd, worden op de camera zelf uitgevoerd.

Voor de instructies voor het bedienen van de camera raadpleegt u de helpgids van modellen die compatibel zijn met IPTC-metadata.

Afbeelding die een overzicht van de bedieningen toont

Bedieningen in IPTC Metadata Preset

1 IPTC-metadata invoeren en opslaan

2 IPTC-metadata exporteren naar een geheugenkaart

Bedieningen op de camera

3 IPTC-metadata in de camera registreren

4 Beelden taggen met IPTC-metadata

Tip

 • U kunt ook IPTC-metadata overbrengen naar een geheugenkaart in de camera als de camera via USB is aangesloten op de computer. Om de informatie op te slaan op de geheugenkaart in de camera, stelt u [USB-verbinding] op de camera in op [Massaopslag] en klikt u in IPTC Metadata Preset op de knop [Export].
 • Maximaal 20 sets IPTC-metadata kunnen worden geëxporteerd naar een geheugenkaart. In sommige cameramodellen kan slechts één set IPTC-metadata worden geregistreerd en in sommige modellen kunnen maximaal 20 sets IPTC-metadata worden geregistreerd. In modellen waarin slechts één set IPTC-metadata kan worden geregistreerd, kan alleen het eerste metadatabestand dat naar de geheugenkaart is geëxporteerd, worden geregistreerd.

IPTC-metadata invoeren

U kunt beeld beeldinformatie, auteursrechteninformatie, locatie-informatie en andere metadata invoeren.

Schermafbeelding van het invoerscherm
Preset Information
Raadpleeg dit wanneer u een set IPTC-metadata registreert in de camera.

[Onderdelen]

 • Preset Name
  • Op cameramodellen waarin maximaal 20 sets IPTC-metadata kunnen worden geregistreerd, wordt de instelling Preset Name op de geheugenkaart weergegeven op het camerascherm voor elke set metadata.

  Tip

  Op cameramodellen waarin maximaal 20 sets IPTC-metadata kunnen worden geregistreerd, kunt u de instellingen Preset Name die op het camerascherm worden weergegeven raadplegen en de metadatabestanden op de geheugenkaart selecteren die u wilt registreren in de camera.
Image Content
U kunt een beschrijving van het beeld, titel van het artikel, en andere informatie invoeren.

[Onderdelen]

 • Caption/Description
 • Alt Text (Accessibility)
 • Extended Description (Accessibility)
 • Caption/Description writer
 • Headline
 • Keywords *2
 • Person shown *2
 • Name of featured Organisation *2
 • Code of featured Organisation *2
 • IPTC Scene Code *2
Image Rights
U kunt ook de naam van de fotograaf, informatie over het eigendom van de auteursrechten en nog veel meer invoeren.

[Onderdelen]

 • Creator/Photographer *2
 • Creator's Job Title
 • Copyright Notice
 • Credit Line
 • Source
 • Copyright Info URL
 • Rights Usage Terms
Event and Location
U kunt de naam van een evenement of andere informatie over waar het beeld werd opgenomen, invoeren.

[Onderdelen]

 • Event
 • City
 • Sublocation
 • Province/State
 • Country
 • ISO Country Code *1
 • IPTC Subject Code *2
 • Intellectual Genre
Locations Taken
U kunt informatie over waar het beeld werd opgenomen enz., invoeren.

[Onderdelen]

 • Sublocation
 • City
 • Province or State
 • Country Name
 • Country ISO-Code *1
 • World Region
 • Location ID *2
 • Location Shown
  • Sublocation
  • City
  • Province or State
  • Country Name
  • Country ISO – Code *1
  • World Region
  • Location ID *2
Status
U kunt instructies voor het bewerken van het beeld en statusinformatie invoeren.

[Onderdelen]

 • Title/Object Name
 • Job ID/Trans Ref
 • Instructions
 • Edit Status
 • Category
 • Supp Cat1
 • Supp Cat2
 • Supp Cat3
 • Urgency
Contact Info
U kunt contactinformatie invoeren die wordt gebruikt bij beeldbeheer.

[Onderdelen]

 • Address
 • City
 • State/Province
 • Postal Code
 • Country
 • Email(s)
 • Phone(s)
 • Web URL(s)
Licensing
U kunt licentie-informatie voor het beeld invoeren.

[Onderdelen]

 • Copyright owners
  • Name
  • ID
 • Image Creators
  • Name
  • ID
 • Image Supplier Name
 • Image Supplier ID
 • Supplier's Image ID
 • Image Registry Entries
  • Registry Organization Identifier
  • Registry Image Identifier
  • Registry Entry Role
 • Licensors
  • ID
  • Name
  • URL
  • Street Address
  • Extended Address
  • City
  • State/Region
  • Postal Code
  • Country
  • Email
  • Telephone 1
  • Type
  • Telephone 2
  • Type
Models, Properties, and Artwork
U kunt extra informatie over het cameramodel invoeren.

[Onderdelen]

 • Additional Model Info
 • Model age *2
 • Model Age Disclosure
 • Model Release Status
 • Model Release IDs *2
 • Property Release Status
 • Property Release IDs *2
 • Artwork or Object
  • Title
  • Creator *2
  • Creator ID *2
  • Date Created
  • Circa Date Created
  • Style Period *2
  • Source
  • Src Inventory Num
  • Src Inventory URL
  • Notice
  • Owner Name
  • Owner ID
  • Content Desc
  • Contribution Desc
  • Physical Desc
Media

[Onderdelen]

 • Max, Image Width
 • Max, Image Height
 • Digital Source Type

*1 De ISO-landcode kan worden ingevoerd op een van de volgende manieren. (IPTC Metadata Preset versie 1.1.00 of later)

 • Selecteer de land-/regiocode (3 cijfers) in de meerkeuzelijst
 • Voer de land-/regiocode (2 of 3 cijfers) in het tekstvak in

*2 U kunt meerdere woorden invoeren, gescheiden door komma's (,). Hiermee is het mogelijk om meerdere woorden te importeren in databestanden die zijn aangemaakt met behulp van een pc-applicatie, zoals Photo Mechanic. (IPTC Metadata Preset versie 1.2.01 of later)

Laden, opslaan en exporteren van kandidaten en exporteren van IPTC-metadata

Gebruik de knoppen langs de onderrand van het scherm om IPTC-metadata te laden en op te slaan, of om deze te exporteren naar een geheugenkaart.

De data die in IPTC Metadata Preset wordt gebruikt, wordt opgeslagen in een XMP-bestand (***.xmp).

Schermafbeelding van de knoppen
 • Clear

  Wist alle IPTC-metadata die worden bewerkt.

 • Open

  Laadt een XMP-bestand dat IPTC-metadata bevat.

 • Cart

  Opent het venster Export-File Cart en registreert het bestand als een kandidaat om te worden uitgevoerd naar de geheugenkaart. (Als u het bestand wilt opslaan, gebruikt u [Save/Cart] om het op te slaan en te registreren.)

 • Save/Cart

  Slaat de IPTC-metadata die u hebt voorbereid op in uw computer als een XMP-bestand onder een zelf gekozen bestandsnaam. Vervolgens wordt het venster Export-File Cart geopend waarin u het bestand kunt registreren als een kandidaat om te worden uitgevoerd naar de geheugenkaart.

 • Export-File Cart

  Registreert het bestand als een kandidaat om te worden uitgevoerd naar de geheugenkaart.

  • Selecteer een nummer om het bestand te registreren en klik op [Copy to Cart] om het bestand te registreren.
  • Klik op [Remove] om het registreren van het bestand te annuleren.
  • Een sterretje "*" links naast een nummer geeft aan dat een registratie- of registratie-annuleerbediening is uitgevoerd voor dat nummer.
  • Klik op [OK] om de registratie- of registratie-annuleerbediening te bevestigen.
  • Op modellen waarin slechts één set IPTC-metadata kan worden geregistreerd, selecteert u No. 01 en klikt u vervolgens op [Copy to Cart].
 • Export

  Exporteert de IPTC-metadata naar een geheugenkaart om te worden geregistreerd in een camera.

  • Nadat het venster Export-File Cart is geopend, controleert u de bestanden die zijn geregistreerd als kandidaten. Nadat u hebt bevestigd dat deze correct zijn, klikt u op [Export] om een geheugenkaart te selecteren als de uitvoerbestemming en voert u de bestanden uit.

Opmerking

 • Als u tijdens het bewerken op [Open] klikt, worden alle IPTC-metadata die u hebt ingevoerd gewist en wordt de geladen informatie afgebeeld.
 • Alle geladen IPTC-metadata die de grenswaarde voor het aantal ondersteunde tekens door IPTC Metadata Preset overschrijden, worden afgekapt.
 • Deze applicatie laadt alleen ondersteunde IPTC-data. Niet-ondersteunde velden/data worden niet geladen.