SONY

SEL24105G - ILCE-9M3 |Informacje o zgodności

ILCE-9M3

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].