SONY

SEL24105G - ILME-FR7 |Informacje o zgodności

ILME-FR7

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].