SONY

SEL24105G - ILME-FX3 |Informacje o zgodności

ILME-FX3

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].