SONY

SEL24105G - ILX-LR1 |Informacje o zgodności

ILX-LR1

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].