SONY

SEL24105G - ZV-E1 |Informacje o zgodności

ZV-E1

  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].